Maak kennis met de ledenraad

Univé Noord-Nederland is een regionale coöperatieve vereniging. Binnen de vereniging streven we naar een gevoel van zekerheid, naar een wereld waarin we gezond en plezierig kunnen wonen, werken, ondernemen en leven. Dat kunnen we niet alleen. Daarom hebben we een ledenraad die meedenkt en meebeslist.

Onze leden zijn particulieren, verenigingen, stichtingen, ondernemers, zzp’ers en familiebedrijven uit onze regio. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van deze leden en vormt een belangrijke schakel tussen leden en de organisatie. De ledenraad benoemt bestuurders en toezichthouders, toetst het beleid en controleert de uitvoering ervan door de organisatie.

Samen beter worden

Ledenraadsleden komen regelmatig samen en zijn actief betrokken bij de verschillende lokale ledenactiviteiten in onze regio. De ledenraad geeft ons daarnaast de kans de behoeften en wensen van onze leden goed te leren kennen. Wat vinden zij belangrijk? Waar moeten we meer aandacht aan besteden? Wat kan er beter? En wat gaat er al heel goed? Zo maken we samen Univé Noord-Nederland én de regio beter en mooier. Dit onderscheidt ons als coöperatie.

Levendige ledenorganisatie

Alle leden van onze coöperatieve vereniging hebben toegang tot de producten en diensten waarmee we risico’s willen voorkomen, schade willen beperken en uiteraard dat wat we niet kunnen voorkomen, willen verzekeren. Maar de ledenraad en Univé Noord-Nederland doen meer. We zetten ons steeds meer in voor onderlinge hulp bij situaties die niet te verzekeren zijn. Hoe? Door kennis en ervaringen te delen, ook met externe partijen zoals partners. In dit magazine zijn daarvan een aantal mooie voorbeelden te vinden. We zijn dan ook meer dan een verzekeraar, namelijk een levendige ledenorganisatie in de regio.

Ledenraadsleden aan het woord

De ledenraad bestaat uit 25 leden die woonachtig zijn in ons hele werkgebied. Maar waarom zetten deze leden zich in voor de vereniging? En hoe vullen ze hun rol in? Verschillende ledenraadsleden vertellen.

‘Hoe houden we Univé Noord-Nederland gezond
en kunnen we dienstbaar zijn voor de leden?’

‘Gezond verstand en levenservaring’

“Het is leuk om met een groep medeledenraadsleden van zeer diverse pluimage samen een taak in het besturen van een organisatie te vervullen. We doen het met elkaar. Natuurlijk worstel ik daarbij weleens met de vraag in hoeverre je als ledenraadslid de leden van de coöperatie vertegenwoordigt. Maar ik ben wel zo eigenwijs om te denken dat mijn gezond verstand en levenservaring redelijk representatief kan zijn voor het oordeel op verzekeringsgebied van veel mensen in deze streken en in een vergelijkbare leeftijdscategorie.”

Febe Bolman, Assen

”Univé Noord-Nederland gezond houden’

“De ledenraad bestaat uit een zeer gevarieerde groep mensen uit onze eigen regio die elkaar accepteert en één doel heeft: Hoe houden we Univé Noord-Nederland gezond en kunnen we dienstbaar zijn voor de leden? Er is een open cultuur, we kunnen sparren en houden elkaar in evenwicht. Het voelt voor mij fijn om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Maar zonder een goed bestuur met oog voor de werkvloer en die ruimte geeft aan de mensen is dit niet mogelijk. Ik ben blij met de initiatieven die dit doel centraal stellen. Het biedt veel kansen, voor de vereniging en voor de samenleving.”

Jannie Kuiper-Tonnis de Graaf, Noordenveld

‘Iets willen betekenen voor de maatschappij’

“Ik doe vanuit de ledenraad ook meer kennis op over de werking van verzekeren vanuit een non-profit coöperatieve vereniging. De verschillende achtergronden van ieder lid levert een mooie en leerzame uitwisseling van ervaringen en inzichten op. Ik kan er mijn ei goed kwijt en dat geeft een fijn gevoel. Natuurlijk moet je bereid zijn naar elkaar te luisteren en eventueel je mening bij te stellen. En bovenal iets willen betekenen voor de maatschappij, in dit geval Univé Noord-Nederland.”

Jaap Pilon, Appingedam

‘Steentje bijdragen’

“Alle mensen om me heen hebben een druk bestaan, staan midden in het leven en moeten keuzes maken. Zo ik ook. Lid worden van de ledenraad heb ik gedaan om vanuit de verzekerde naar de verzekeringen te kijken. In het bijzonder bij Univé Noord-Nederland, waar we al jaren bij zitten, vanwege de coöperatieve gedachte. Ik probeer zo mijn steentje bij te dragen door nuchter en meelevend tegen zaken te kijken en mogelijk bij te sturen wanneer nodig.”

Nathalie Schouten-Boekhorst, Het Hogeland