Zichtbaar
in coronatijden

Dit hadden we allemaal niet kunnen zien aankomen. Hoe een klein virus, zulke grote gevolgen kan hebben, een complete samenleving grotendeels plat kan leggen en veel zorg en verdriet kan veroorzaken. Voor het eerst in drie maanden zitten we weer een dagje op kantoor. Hoewel we allemaal zoveel mogelijk thuiswerken en dat voorlopig ook blijven doen, houden we met het managementteam af en toe weer vergaderingen op kantoor. Ook zijn onze winkels inmiddels weer open. Uiteraard staat veiligheid voorop en doen we alles geheel volgens de richtlijnen van het RIVM.
 
De coronacrisis heeft ons allemaal aan het denken gezet. Het geeft ons een andere blik op dingen en we zien weer meer wat echt belangrijk is. De saamhorigheid nam enorm toe. Wat vonden we het leuk om met tal van collega’s met bossen tulpen langs de woningen van onze leden te gaan. De reacties aan de deur zeiden genoeg. We kregen zoveel mooie en soms ook verdrietige verhalen te horen over de situatie waarin we nu ineens allemaal leven.

Deze ervaringen gaven ons de bevestiging dat we bij Univé Noord-Nederland de goede weg zijn ingeslagen. De afgelopen jaren zijn we ons meer bewust geworden van wie we in de kern zijn: een coöperatie van en voor leden. We zijn dan ook meer gaan investeren in de ledenvereniging die we zijn. We willen een meer relevante rol pakken op terreinen als welzijn, wonen, zorg en mobiliteit. Niet slechts verzekeren, maar juist ook aandacht geven aan het voorkomen en beperken.

Daarvoor hadden we diverse mooie activiteiten gepland, zoals speciale ledenavonden over een veilige buurt of schoolomgeving. Initiatieven bedacht door onze leden en eigen medewerkers. Samen praten over hoe we de lokale omgeving wat veiliger kunnen maken en elkaar wat meer zekerheid kunnen bieden. Want daarover denken we graag mee. Corona gooide dan wel roet in deze plannen, het gaf ons ook de kans te laten zien dat we er altijd zijn. Dat we een coöperatieve vereniging zijn die lokaal wil helpen en samen met leden wil werken aan veiligheid en zekerheid.

Hoewel we terugkijken op een onzekere periode, haalde de crisis soms ook het beste in mensen naar boven. Dat zagen we ook onder onze medewerkers, aan hun flexibiliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Er kwam een speciale groepsapp, waarin ze hun ideeën voor initiatieven en acties konden delen. De plannen en activiteiten vlogen werkelijk om onze oren. Van een fit challenge tot een bedankactie voor ‘vitale beroepers’ en van het sturen van kaartjes naar ouderen of jarigen tot het verrassen van bewoners van Stichting De Trans. En nog zoveel meer. Een weergave van veel van deze acties komen langs in dit magazine. We zijn er echt trots op dat we leiding mogen geven aan een club mensen die vanuit oprechte gedrevenheid met zulke mooie ideeën en acties voor onze leden en de samenleving komt. Dat is zo gaaf om te zien.

We hopen zeer dat we de komende tijd samen het virus verder onder controle krijgen en hierdoor allemaal weer wat meer bewegingsruimte krijgen. Zodat we onze leden op termijn ook weer op een verantwoorde en veilige manier fysiek kunnen ontmoeten en zo samen met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over het creëren van meer zekerheid en geluk in het leven. Want daar draait het in onze vereniging in de kern om!

Veel leesplezier gewenst en hopelijk tot gauw!

Jan Dijkstra en Jan Mossel
Raad van Bestuur