Colofon

Dit is een uitgave van Univé Noord-Nederland

Jan Bommerstraat 1
9402 NR Assen
0592-367111
acties@unive.nl
www.unive.nl/noordnederland

Redactie:
Jolien Bennema, Marlies de Boer en Rudolf Doornkamp

Fotografie:
De foto’s in dit magazine zijn beschikbaar gesteld door professionele partners en collega’s

Vormgeving:
Millart, Meppel

Druk:
Scholma Print & Media, Bedum

 

Assen, februari 2024

© Niets uit deze opgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Univé. Univé spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in dit magazine. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden noch Univé, noch de makers van dit magazine enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.