De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn

 

Hoe mooi was het. De economie bloeide als nooit tevoren. Lage werkloosheid, hoge beurskoersen en een stijgende welvaart in Afrika. Maar door de nederige les van het coronavirus beseffen we plots allemaal waar het echt om gaat in het leven: onze gezondheid, sociale contacten, familie en nabuurschap.

Na deze crisis zullen we dan ook in een andere wereld terecht zijn gekomen, een wereld waarin we grote financiële en economische problemen moeten overwinnen. Maar gaan we dan terug naar business as usual of grijpen we deze kans aan om een maatschappij te bouwen van meer samen?

De coronacrisis stortte de globale economie in een diepe recessie. Met acute problemen voor horecabedrijven en retailers, verdere leegstand in winkelstraten en de huizenmarkt die misschien wel op slot gaat. En wat te denken van studenten die dachten op een arbeidsmarkt te komen waar de banen voor het oprapen lagen. Ineens zien zij hun toekomst door een hele andere bril. Het zijn problemen die we ook kennen van de crisis in 2008, die we ook te boven zijn gekomen. Toch is er nu ook iets anders aan de hand.

Hoopvol

Deze crisis stemt mij namelijk ook hoopvol. In de samenleving zie ik plotseling een gedragsverandering. Een soort elfsteden-saamhorigheidsgevoel. Nieuwe vrijwilligers die plotseling bereid zijn voor een ander de handen uit de mouwen te steken. Ook bij Univé worden we overspoeld met aanbiedingen van organisaties om te helpen. Online inzamelingsacties, postcampagnes, hulp voor ouderen, de vuilnis buitenzetten, even een belletje. Niets is te gek.

Bijzondere aandacht verdienen ook de medewerkers in de zorg. Een groep mensen die ineens ver over de eigen grenzen van veiligheid moet gaan om onze naasten bij te staan in de strijd tegen deze dodelijke ziekte. Door deze crisis beseft iedereen plots ten volle het belang van goede gezondheid en een goede gezondheidszorg en spreken we daarvoor onze massale waardering weer uit.

Meer samen

Het past bij de verandering die we ook bij Univé Noord-Nederland hebben ingezet. Al een aantal jaren zijn we bezig met het thema Samen. Zo zijn we in januari gestart met Regioteams. Iedere medewerker wordt geacht een deel van zijn werktijd te besteden aan lokaal relevante activiteiten. Dit hoort bij de werkzaamheden van een medewerker. Maar, niet Univé bepaalt wat relevant is, dat doet de regio. De ledenraad, bewoners, ondernemers en ook collega’s woonachtig in het gebied mogen meedenken en meepraten en zijn actief betrokken bij de projecten. De coronacrisis veranderde onze plannen, maar doorgaan op de ingeslagen weg gingen we wel. Adviseurs die plots thuis moesten werken, gingen oudere leden bellen met de vraag hoe het met ze gaat en of ze ook hulp nodig hebben. De zakelijke adviseurs bellen bedrijven met een soortgelijke vraag. Waar nodig bieden we hulp, wijzen we de weg naar hulpverleners of zijn we een luisterend oor. De verhalen en reacties van mensen leiden soms tot ontroering bij medewerkers.

Rudolf Doornkamp
Externe betrekkingen en ledenzaken Univé Noord-Nederland

Dit is het moment

“Never waste a good crisis.” Het is een gelouterde uitspraak van Winston Churchill. Laten we deze tijd dan ook vooral benutten om na te denken over onze samenleving. Hoe hebben we bijvoorbeeld onze zorg georganiseerd? Hoe zorgen we voor meer verbondenheid in een samenleving waar we onze buren amper meer kennen? Hoe kunnen we onszelf lokaal en regionaal gaan voorzien van onze primaire levensbehoeften? En hoe kunnen we beter gaan samenwerken? Dit is het moment. Heb je hierover ideeën? Bekijk onze oproep achter in dit magazine en laat ze ons weten.